TUMLES MERITER
MILLES MERITER
SKRYTGALLERI 1

SKRYTGALLERI 2

Efter flytten till lägenheten på Bondegatan blev rosetterna omgrupperade.
De fyller numera övre vägghalvan i hundarnas eget rum.UPP