FÖRSÄSONG / ODLINGSSÄSONG / SKÖRD / RENOVERING / EFTERSÄSONG
"Taklagskransen"

MOGETORP

SÄSONGEN 2006

RENOVERINGSOBJEKT
1 - 2 - 3 - 4

Upphöjd arbetsplats

TAKET

Taket började läcka redan sommaren 2005 och sedan dess hade hela stugan varit täckt av en grön presenning, men nu var tiden äntligen mogen att byta de murkna plankorna och lägga ny papp på alltihop. Nya vind- och takbrädor blev en logisk följd av det övriga.

Insidan
Uppbrutna takplankor
Hålet lagat med formsågade bitar av byggskiva
Ommålat

Utsidan

Underarbete
Underarbete
De första tre våderna av självklistrande ny papp
Färdiglagt!
Tak- & vindbrädor planeras
Vindbrädor sätts upp

Beaglarna beundrar mattes kreativitet vad gäller vindbrädorna


Avslutande detaljer

Takbrädor av tryckimpregerat virke med restbitar av förklistrad papp över skarvarna
Takbrädorna oljades in med samma tjärblandade olja som till terrassen
Takbrädorna oljades in med samma tjärblandade olja som till terrassen
Den skrikigt gula takrännan fick en mera diskret grön kulör
Takbrädor, hängränna och stuprör
Ny stupränna på hörnet


FASADEN

NORRSIDAN

BOD, STAKET & VERANDA