HUNDARNA

SNIFFS SIDA
SKUTTS SIDA
TEMASIDAN
SKUTTS DÖD

RUNA ÖVER TVÅ VÄNNER

Det kom förbi en spårläggare
med starkare vittring än vår
och lille Skutt lyfte nosen
och vädrade ängsligt i vinden
Han tvekade ännu en dag och en natt
innan han slutgiltigt kunde bestämma sig
- såg på oss med sin vädjande blick
som om han sökte vårt stöd vid beslutet
Men sedan blev doften mer pockande
och han lämnade oss före gryningen
Det blev så förlamande dystert och tyst
i huset när han försvann
Endast tre dagar senare
fick gamlingen Sniff samma kallelse
Vi hjälpte honom på vägen en bit
och han viftade vänligt på svansen till tack
Så vände han helt om och strosade bort
mot en varmare plats än den här
Han var gammal och trött sista året
men vi hoppas att han har det bättre nu
- att han har funnit en skön, solig glänta
där gräset för evigt är grönt