Denna hemsida är tillägnad alla de älskade beaglar som vi har haft privilegiet
att få inräkna i vår flock - somliga endast för en kortare tid, andra under hela deras liv

Yesper, född 2016
Elving, född 2018
Maskot, född 2020

Fajt, 1969-1984
Sniff, 1985-1998
Toke, 1986-2001

Skutt, 1987-1998
Maidi, 1981-1994
Cille, 1993-2005

Bella, 1998-2008
Tumle, 1998-2013
Mille, 2000-2015DIVERSE
 
 
FOTOALBUM
 
 
 
KOLONILOTTEN 2002 - 2007
 
 
 
INTERN HUND-ORDLISTA
 
 
 
BEAGLEBLOGGEN